ROM

Binnen Trampolien wordt gebruik gemaakt van Routine Outcome Measurement.
Wij gebruiken hiervoor de SQ-48. Bij aanvang, jaarlijks en bij afsluiting van je behandeling ontvang je per email een uitnodiging om deze lijst online in te vullen.

Deze gegevens dienen wij aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Bij aanvang van de behandeling informeren wij je hierover.
Mocht je hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan in het eerste gesprek.