Samenwerking met ketenpartners

Wij werken samen met diverse ketenpartners lokaal en in de regio. Hierbij kun je denken aan verwijzers, huisartsen, praktijkondersteuners (POH-GGZ),  bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, woonbegeleiders en vrijgevestigde collega’s. Uiteraard mogen wij alleen overleggen met jouw toestemming, voordat we informatie verstrekken wordt dit eerst met je besproken.

Wij zijn aangesloten bij Provico, een netwerk voor de ggz-zorg in de huisartsenpraktijk. Provico is actief in Noord-Limburg, in het werkgebied van de huisartsengroep Cohesie.

Wij hebben een samenwerkingsverband met Psychologie Janssen en Psychotherapie Jade. Ter bewaking van de kwaliteit vinden werkoverleggen en inhoudelijke overleggen plaats waarin casuïstiek anoniem besproken kan worden.

Indien gewenst en nodig zijn wij in de gelegenheid om gebruik te maken van de psychiatrische expertise van dhr. D. Con.