Tarieven

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar.

Wij sturen de rekening rechtstreeks naar je zorgverkeraar en ontvangen, afhankelijk van het contract een percentage van het wettelijk vastgestelde NZA tarief.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ
Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor lichte en matige psychische klachten. Specialistische GGZ is bedoeld voor zwaardere klachten of meer complexe problematiek.
Met een verwijsbrief van je arts heb je recht op BGGZ en SGGZ. Per verzekeraar en polis verschilt de vergoeding. Informeer hierover bij je verzekeraar.
We gaan uit van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven. De consulten worden per afspraak gedeclareerd.

In het eerste gesprek (intake) bepalen we samen welk kader past. Een gesprek duurt in principe 45 minuten. Indien passend kunnen we daar andere afspraken over maken.

NZA tarieven
De kosten van een consult hangen af van de duur en inhoud (diagnostiek of behandeling) van de sessie.

Binnen elke behandeling wordt gebruik gemaakt van een of enkele diagnostieksessies om goed te kunnen bepalen wat er aan de hand is en welke behandeling het beste aansluit (maximaal 4 per jaar).

Ook telefonische contacten en emailcontacten worden op deze wijze in rekening gebracht.

DIAGNOSTIEK
5 tot 15 minuten 38,33 euro
15 tot 30 minuten 67,31 euro
30 tot 45 minuten 115,12 euro
45 tot 60 minuten 162,76 euro
60 tot 75 minuten 187,62 euro
75 tot 90 minuten 229,21 euro
90 tot 120 minuten 280,84 euro
vanaf 120 minuten 405,88 euro
BEHANDELING
5 tot 15 minuten 30,67 euro
15 tot 30 minuten 55,69 euro
30 tot 45 minuten 97,28 euro
45 tot 60 minuten 139,38 euro
60 tot 75 minuten 166,13 euro
75 tot 90 minuten 204,90 euro
90 tot 120 minuten 250,18 euro
vanaf 120 minuten 368,76 euro
De genoemde tarieven zijn de maximale NZA tarieven in 2022. Afhankelijk van de afspraak die ik daarover heb met je zorgverzekeraar breng ik daarvan een percentage in rekening.
Geen verzekerde geestelijke gezondheidszorg
Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM V classificatie. Een klein aantal diagnoses valt buiten het basispakket. Als je dan toch behoefte hebt aan psychotherapie wordt het tarief op dezelfde wijze berekend als hierboven vermeld. Je komt dan niet voor vergoeding door je zorgverzekeraar in aanmerking en je eigen risico wordt niet aangesproken.

De volgende interventies zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering:

  • Hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burnout.
  • Hulp bij relatieproblematiek.
  • De behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk.

Uitgebreide informatie over onverzekerde zorg vind je op de website van de NZA.

Particuliere zorg
Particuliere zorg is de zorg die je zelf wilt, zonder dat er een verwijzing of indicatie nodig is. Bijvoorbeeld omdat je geen DSM-V classificatie wil, omdat je hulp wil welke niet vergoed wordt of omdat je buiten alle dossiers van andere instanties wilt blijven. Het tarief wordt op dezelfde wijze berekend als hierboven vermeld, je eigen risico bij je zorgverzekering wordt niet aangesproken.

No Show
Bij een no show of afmelding binnen 24 uur, brengen wij €75 euro in rekening. Dit wordt niet door je zorgverzekeraar vergoed en dien je zelf te betalen.

Schriftelijke informatieverstrekking
Het NZA-tarief voor het opvragen van informatie bedraagt €91,78.

BTW
Bovenstaande tarieven gelden voor medische verrichtingen in het kader van de individuele gezondheidszorg. Deze zijn vrijgesteld van BTW.
Voor opdrachten, scholing, supervisie, lezingen of onderzoek in het kader van vragen van derden (scholen, rechtbank e.d.) of overige BTW belaste opdrachten, gelden dezelfde tarieven plus 21% BTW.