Voor wie

Iedereen van 18 jaar en ouder die behoefte heeft aan een integrale aanpak van zijn/haar problemen. Bijvoorbeeld gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek en/of angst-, dwang-, stemmingsklachten, eetproblemen en traumagerelateerde problematiek.
Wanneer er sprake is van psychoticiteit, actuele verslaving of ernstig depressieve klachten is behandeling bij ons niet mogelijk.

In een intaketraject worden met jou de behandelmogelijkheden bij Trampolien! doorgenomen. Indien wij niets voor je kunnen betekenen zoeken wij met jou naar een passend alternatief. Klik hier voor een overzicht.

Hoe

Aangezien wij van mening zijn dat ieder persoon UNIEK is gaan we SAMEN met jou zoeken wat het meest passende behandelaanbod is dat we je kunnen bieden (dit zal een mix zijn van zowel therapeutische als ook agogische interventies).

Wij bieden een integrale aanpak waarbij de nadruk zal liggen op het zoeken van de verbinding tussen de theoretische kaders en de praktische invulling hiervan. Hierbij gaan we uit van de hechtingspiramide (Truus Bakker) en streven wij naar de integratie van denken, voelen en doen.

Stappen om tot bovenstaande integratie te komen:

– Ontwikkelen van een gevoel van basisveiligheid (het aangeboden krijgen van duidelijke grenzen en structuur en van daaruit kunnen exploreren);

– Ontwikkelen van een emotionele band tussen cliënt en omgeving (vertrouwen, het herkennen en aangeven van eigen grenzen en herkennen en accepteren van de grenzen van de ander/omgeving);

– Ontwikkelen van zelfvertrouwen (fysiek en mentaal “opnieuw” leren vertrouwen op jezelf en omgaan met reeds eerder geleerde competenties);

– Ontwikkelen van autonomie (wederkerigheid tussen jezelf en de ander op basis van veiligheid en vertrouwen);

– Ontwikkelen van integratie van voelen, doen en denken (emotieregulatie, het zelfstandig kunnen oplossen van problemen vanuit eigen veiligheid en vertrouwen).