Welkom

Een trampoline brengt je bij het juiste gebruik normaal gesproken vanuit een verende en veilige basis naar een grotere hoogte. Een hoogte waardoor er meer overzicht ontstaat over de omliggende omgeving. Die veilige basis zorgt voor veiligheid, duidelijkheid, vertrouwen en overzicht.

Helaas is deze veilige en stabiele basis vanuit waar men zich als persoon kan gaan ontwikkelen niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

Bij sommige mensen zijn er stukjes in deze basis die ontbreken waardoor ze problemen ervaren op een aantal specifieke gebieden.

Bij andere zijn de stukken die ontbreken groter en wordt dit zelfs omschreven als een gevoel van leegte in zichzelf. Bij deze mensen zien we vaak dat het moeilijk is om te verwoorden waar de problemen zich bevinden ( men ervaart zichzelf als een leegte ). Bij deze specifieke ( hechtings ) problematiek willen we in eerste instantie gaan inzetten op het opnieuw voelen/opbouwen en ervaren van een veilige basis vanuit de persoon zelf.