Eigen risico

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van bewegingsagogie wanneer passend. Dit gebeurt in overleg met jou.
Dit valt niet onder de verzekerde zorg en bieden wij aanvullend aan omdat wij van mening zijn dat dit in veel gevallen van toegevoegde waarde kan zijn. De kosten hiervoor nemen wij voor onze rekening.
Na de intake overleggen we met jou, of je gebruik zou willen maken van het bewegingsagogisch aanbod.

Deelname hieraan is op eigen risico en eigen verantwoording. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van deelname.