Behandelaanbod Generalistische Basis GGZ

De behandeling in de generalistische Basis GGZ kan worden onderverdeeld in 4 trajecten. Binnen Trampolien! worden de trajecten Kort, Middel en Intensief aangeboden.

Basis Intensief: 750 minuten 4. Kortdurende psychologische behandeling met psychotherapeutische technieken (CGT/GT/IPT/KPT), eventueel met medicatie.
Basis Middel: 500 minuten 3. Kortdurende psychologische behandeling: KOP/CGT principes.
Basis Kort: 300 minuten 2. Begeleide zelfhulp/eHealth
1. Basisinterventies; psychoeducatie en adviezen voor activering, dagstructurering, ontspanning en beweging.

CGT=cognitieve gedragstherapie, GT=gedragstherapie, IPT=interpersoonlijke therapie, KPT=kortdurende psychodynamische therapie

De behandeling kan er als volgt uitzien:

Product Kort
component toelichting Aantal sessies Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.) Totale tijd (min.)
Intake, diagnostiek, ROM, verslaglegging Probleemanalyse en behandeladvies 1 45 15 60
Behandeling (incl. terugvalpreventie), verslaglegging Conform vastgestelde richtlijnen, evidence based: 4 45 15 240
1. behandeling 3 45 15 180
2. ehealth 2 30 60
300

 

Product Middel
component toelichting Aantal sessies Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.) Totale tijd (min.)
Intake, diagnostiek, ROM, verslaglegging Probleemanalyse en behandeladvies 1 60 30 90
Aanvullende anamnese, eventueel aanvullende testen en heteroanamnese 1 15 15 30
Behandeling (incl. terugvalpreventie), verslaglegging Conform vastgestelde richtlijnen, evidence based: 6 45 15 360
3. behandeling 4 45 15 240
2.  ehealth 3 30 90
500

 

Product Intensief
component toelichting Aantal sessies Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.) Totale tijd (min.)
Intake, diagnostiek, ROM, verslaglegging Probleemanalyse en behandeladvies 1 60 30 90
Aanvullende anamnese, eventueel aanvullende testen en heteroanamnese 1 15 15 30
Aanvullende gespecialiseerde diagnostiek 1 120 120 240
Behandeling (incl. terugvalpreventie), verslaglegging Conform vastgestelde richtlijnen, evidence based: 10 45 15 360
3. behandeling 5 45 15 240
1. ehealth 5 30 90
2. gespecialiseerde behandeling (incl. verslaglegging) 2 15 15 30
700

Klik hier om de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen in te zien waarop onze behandelingen zijn gebaseerd.

Een compact en duidelijk overzicht vind je hier: schema bouwstenen ggz-zorgpaden, zorgpad angststoornissen, zorgpad depressie, zorgpad slaapproblemen, zorgpad problematisch alcoholgebruik .