Contracten met zorgverzekeraars

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ vallen binnen het basispakket van de zorgverzekeraar. Wij hebben met diverse zorgverzekeraars voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ contracten.

Met een verwijsbrief van je arts heb je recht op GBGGZ en SGGZ. Per verzekeraar en polis verschilt de vergoeding. Informeer hierover bij je verzekeraar.
We gaan uit van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven. Hoeveel procent je vergoed krijgt, hangt af van je zorgverzekeraar en je polis. De prestaties worden per maand gefactureerd.

Contracten 2024

Verzekeraar GGZ
Achmea JA
VGZ JA
CZ* JA
Menzis JA
Zorg en Zekerheid JA
ASR JA
ENO JA
CaresQ** JA
ONVZ JA

* Voor CZ mogen wij geen zogenoemde selectieve inkoop trajecten leveren; eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen >3000 minuten worden alleen geleverd door de grotere instellingen.
** Voor trajecten> 1800 minuten is een machtiging van de zorgverzekeraar nodig. Voor afspraken >75 minuten geldt een aangepast tarief.

Overzicht zorgverzekeraars.

Eigen risico
Het eigen risico is het drempelbedrag dat je eerst zelf moet betalen bij gemaakte zorgkosten. Als verzekerde heb je te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Voor 2024 bedraagt dit €385. Het eigen risico wordt berekend over het jaar waarin het traject gestart is. Een schematisch overzicht hierover vind je op de website van de NZA.

Wat kun je zelf doen?
Raadpleeg altijd voorafgaand bij je eigen zorgverzekeraar de vergoedingsmogelijkheden.
Wij raden je aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij jou situatie past.