Contracten met zorgverzekeraars

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ vallen binnen het basispakket van de zorgverzekeraar. Wij hebben met diverse zorgverzekeraars voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ contracten.

Met een verwijsbrief van je arts heb je recht op GBGGZ en SGGZ. Per verzekeraar en polis verschilt de vergoeding. Informeer hierover bij je verzekeraar.
We gaan uit van de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven. Hoeveel procent je vergoed krijgt, hangt af van je zorgverzekeraar en je polis. De prestaties worden na afsluiting of na 12 maanden afgesloten en gefactureerd.

Contracten 2020

Met de volgende overkoepelende zorgverzekeraars hebben we een contract.

Verzekeraar BGGZ SGGZ
Achmea JA JA
VGZ JA JA
CZ* JA JA
Menzis JA JA
DSW** JA JA
ASR** JA JA
ONVZ JA JA
iptiQ** JA JA
ONVZ** JA JA
Zorg en Zekerheid** JA JA

 

* Voor CZ mogen wij geen zogenoemde selectieve inkoop DBC’s leveren; eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen >3000 minuten worden alleen geleverd door de grotere instellingen.
** Voor deze verzekeraars mogen wij maximaal 6000 minuten zorg leveren per DBC.

Overzicht zorgverzekeraars zorgwijzer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Eigen risico
Het eigen risico is het drempelbedrag dat je eerst zelf moet betalen bij gemaakte zorgkosten. Als verzekerde heb je te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Voor 2020 bedraagt dit €385. Het eigen risico wordt berekend over het jaar waarin het traject gestart is. Een schematisch overzicht hierover vind je op de website van de NZA.

Wat kun je zelf doen?
Raadpleeg altijd voorafgaand bij je eigen zorgverzekeraar de vergoedingsmogelijkheden.
Wij raden je aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij jou situatie past. De site www.zorgwijzer.nl kan je eventueel hierbij helpen.

Heb je behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de huidige ontwikkelingen, het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis en een overzicht van polissen?
Zie dan http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/informatie-voor-cliënten