No Show/Afzeggen afspraak

Kun je om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld dit dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan ons. (SMS of e-mail is niet voldoende, wij willen graag gebeld worden).

Voor afspraken op maandag dient u minimaal op de vrijdag voorafgaand aan de maandag af te zeggen.

Meld je je niet tijdig af, dan worden de kosten voor het gesprek bij jou persoonlijk in rekening gebracht (€75). Let op, deze factuur dien je dus zelf te voldoen, een zorgverzekeraar vergoed een no show niet.

Voor de behandelvoortgang is het belangrijk dat je de geplande afspraken nakomt, we vragen je dan ook om je niet vaker dan 2 keer per 3 maanden af te melden. Deze tijd hebben wij voor jou gereserveerd. Lukt dat niet dan zullen we samen met jou evalueren of behandeling voortgezet kan worden.