Behandelmethoden

Voor mensen met psychische problemen is psychotherapie een effectieve behandelmethode met als doel het verminderen of beter hanteren van klachten. Binnen onze praktijk combineren wij psychotherapie met bewegingsagogische interventies, met als doel de integratie tussen theorie en praktijk. De inzet van de cliënt is hierbij belangrijk.

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek.

Psychotherapie kent verschil in behandelsituatie  (ambulant, dagbehandeling en klinisch), behandelintensiteit en de inzet van verschillende methoden en technieken. Trampolien! biedt ambulante behandeling.

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van onder meer de volgende methoden en techieken:

Client centered psychotherapie (VPeP)
Binnen de cliëntgerichte psychotherapie staat de cliënt als persoon centraal. Hij of zij bepaalt zelf wat in de therapie besproken wordt, en in welke mate op de aan de orde gestelde thematiek wordt ingegaan. Het doel is om denken, voelen en handelen te integreren.

Cognitieve gedragstherapie (VGCT)
Een cognitief gedragstherapeutische behandeling is klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. Binnen de cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden, en op het wijzigen van de manier van denken. Er wordt gebruik gemaakt van oefeningen en huiswerk.

Relatie- en gezinstherapie (NVRG)
Deze vorm van therapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd.  Partners of gezinsleden gaan meestal samen een therapie aan. De problemen van meerdere betrokkenen staan centraal, en betrokkenen kunnen zich bewust worden van de onderlinge reacties en invloed op elkaar.  Er kan gebruik worden gemaakt van huiswerkopdrachten.

EMDR (VEN)
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, en die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. EMDR kan ook ingezet worden bij andere problemen en klachten.

Bewegingsagogie
Bij bewegingsagogie worden er interventies ingezet (gericht op sport/spel en bewegen) om zodoende het sociale, psychische dan wel lichamelijke ontwikkelingsniveau van een persoon positief te beïnvloeden en zo uiteindelijk te komen tot een blijvende gedragsverandering.

Hieronder een aantal voorbeelden:
– Emotie Regulatie Training;
– Running therapie;
– Assertiviteitstraining;
– Zelfverdediging;
– Watsu;
– Training lichaamsbeeld/besef/plan;
– Training als ondersteuning bij somatische aandoeningen.

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De ervaringsdeskundige toont met zijn eigen herstelproces het bestaan van het vermogen om te herstellen aan.

Netwerk Traumatisch Verlies
Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Traumatisch Verlies, een initiatief van Fonds slachtofferhulp en Universiteit Groningen. We namen deel aan het onderzoek Rouw na moord en het onderzoek Rouw na vliegramp MH17.

eHealth
Aanvullend aan je behandeling kun je gebruik maken van eHealth. In een beveiligde omgeving (CRS ehealth, een samenwerking met Embloom) kun je vragenlijsten invullen, psychoeducatie vinden, modules volgen, opdrachten maken en het invullen van een gedachtendagboek. Ook kun je berichten met je behandelaar uitwisselen.

Wanneer we voor je een eHealth account activeren krijg je op het bij ons bekende e-mailadres een link toegezonden, waardoor je in je eigen eHealth account kunt werken. Deze is gekoppeld aan je dossier en daarmee ook voor je behandelaar in te zien.
We kijken samen met je of eHealth voor jou wenselijk zal zijn. Dit is afhankelijk van je klachten en de ernst ervan.