Visie
Een goede basisveiligheid is voorwaarde om te kunnen komen tot herstel.

Missie
We zijn er van overtuigd dat een veilige basis leidt tot het optimaal benutten van je eigen mogelijkheden.
Hierin ondersteunen wij jou op een vraaggerichte, integere en professionele wijze om uiteindelijk weer de regie over je eigen leven te kunnen ervaren.